برش گیر جوشی (گل میخ) - برش گیرها
پارسیEnglishالعربيةTürkçe

برش گیر جوشی (گل میخ)

برش گیر جوشی (گل میخ)

این محصول به عنوان برشگیر استاندارد در ساختمان های اسکلت فلز و صنعت پل سازی کاربرد دارد.

استانداردمواد تشکیل دهنده و کششی بر اساس CE ISO13918

   
0/18~0/13%,Cترکیبات شیمیایی
0/035>%,S
0/035>%,P
0/1>%,Si
0/6~0/3%,Mn
0/02<%,Al
Min450Rm,Mpaآزمونهای کششی
Min15%,A
Min350Rel,Mpa

برش گیر جوشی (گل میخ)برش گیر جوشی (گل میخ)برش گیر جوشی (گل میخ)برش گیر جوشی (گل میخ)
 شرح کالاوزن (گرم)کاربردروش تولید
1گل میخ
19×95+5
265سقف عرشه فولادی
Metal deck
CHQ Wire
2گل میخ
19×100+5
277سقف عرشه فولادی
Metal deck
CHQ Wire
3گل میخ
19×105+5
287سقف عرشه فولادی
Metal deck
CHQ Wire
4گل میخ
19×110+5
297سقف عرشه فولادی
Metal deck
CHQ Wire
5گل میخ
19×115+5
307سقف عرشه فولادی
Metal deck
CHQ Wire
6گل میخ
16×65+5
145سقف عرشه فولادی
Metal deck
CHQ Wire
7گل میخ
16×90+5
185سقف عرشه فولادی
Metal deck
CHQ Wire
8گل میخ
19×75+5
210سقف عرشه فولادی
Metal deck
CHQ Wire
9حلقه سرامیک
قطر 8،19 دنده
-گل میخ های
قطر 19
CHQ Wire
10حلقه سرامیک
قطر 8،16 دنده
-گل میخ های
قطر 16
CHQ Wire

استاندارد و آزمایشات بین المللی:

ISO 13918

استاندارد گل میخاستاندارد گل میخاستاندارد گل میخ

ارسال دیدگاه